Niech się święci 1 maja


Komisja Młodych OPZZ, 1 maja 2021 roku

Niech się święci 1 maja #StabilnaPracaWyższaPłaca


1 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to dla pracowników symbolicznie ważne święto. Zostało ustanowione, aby upamiętnić strajk robotników w Chicago, brutalnie stłumiony przez policję w 1886 roku. Nam młodym związkowcom z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przypomina o tym, co najważniejsze, o konieczności ciągłej walki o godną pracę i płace. W Polsce w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w kontekście młodych ludzi.

Pandemia unaoczniła nam w sposób niezwykle dotkliwy, jak bardzo śmieciowym pokoleniem jesteśmy. Aż 60% młodych do 24 roku życia pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. Coraz większym problemem staje się nie tylko rodzaj umowy, ale też samo zatrudnienie. W lutym tego roku wzrosła liczba osób bez pracy wieku do 30 lat. W stosunku do tego samego miesiącu w roku poprzednim był to wzrost aż o 44 tysiące. O 13% wzrosła również liczba absolwentów uczelni wyższych pozostających bez pracy. Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zdecydowanego działania ze strony rządu.

Z badań Eurostatu wynika, iż w 2018 roku ponad 43% młodych ludzi w wieku 25 – 34 mieszka dalej z rodzicami. Wynagrodzenia oferowane młodym pracownikom rzadko wykraczają poza najniższe wynagrodzenie. Trudno się za nie utrzymać, tym bardziej biorąc pod uwagę także wydatki mieszkaniowe w postaci rat kredytu hipotecznego lub opłaty za wynajem mieszkania, opłaty za żłobek, czy ogromne kolejki do lekarzy specjalistów, które wymuszają często zapłacenie za wizytę prywatnie. Polska przeciętna pensja stanowi tylko ok. 26% pensji niemieckiej i ok. 45% przeciętnej pensji europejskiej. Szacuje się, że przytłaczająca większość Polaków, bo aż 95% nie zarabia więcej niż 85.528 zł rocznie. Średnia zarobków w wyżej wymienionej grupie 95% pracowników to ok. 2300 zł na rękę. Z tego względu, w dobie pandemii i nadchodzącej popandemicznej przyszłości, w którą mocno wierzymy, niezbędne jest wdrożenie zmian w duchu #StabilnaPracaWyższaPłaca.

W związku z powyższym przypominamy nasze postulaty i apelujemy do rządu o ich wdrożenie:

  • Wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie co najmniej 68% przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z wytycznymi Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy. Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia.
  • Radykalne ograniczenie umów śmieciowych, szczególnie umów zlecenia i o dzieło.
  • Promowanie umów o pracę w zamówieniach publicznych.
  • Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy poprzez znaczne zwiększenie budżetu PIP.
  • Zwiększenie liczby inspektorów pracy i zakresu ich kompetencji: przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Obecnie PIP w jednej firmie przeprowadza kontrolę średnio raz na 20 lat.
  • Likwidację bezpłatnych praktyk i staży, poprzez uznanie zasady obowiązku wynagradzania każdego rodzaju pracy.
  • Oskładkowanie wszystkich rodzajów zatrudnienia, diet, premii, umów o dzieło.
  • Równość kobiet i mężczyzn. Domagamy się podjęcia działań na rzecz równych płac kobiet i mężczyzn.
  • Wprowadzenie powszechnego zasiłku dla bezrobotnych równego co najmniej pensji minimalnej.

W imieniu Komisji Młodych OPZZ

Prezydium Komisji Młodych OPZZ

Dołącz do nas!


Jeśli należysz do związków zawodowego należącego do OPZZ:

Wypełnij ankietę zgłoszeniową (pobierz ją z tego miejsca), a następnie przekaż ją do podpisania przewodniczącemu Twojego związku i prześlij jej skan na adres mailowy KM OPZZ. Oryginał przekażesz nam przy najbliższej okazji.

Jeśli jeszcze nie należysz do OPZZ:

Napisz do nas. Skontaktujemy Cię z już istniejącym związkiem zawodowym z Twojego miejsca pracy lub wesprzemy Cię w założeniu organizacji związkowej w Twoim miejscu pracy!

Siłą związków zawodowych są pracownicy, a siłą pracowników są związki zawodowe - dzięki nim mamy narzędzia do działania, a pracodawcy muszą się liczyć z naszym zdaniem. Dołącz do nas i broń swoich praw!